Badge

Zvedavec

You certainly know Sněžka, but do you also know the Blue Mine or the Úpa Peat Bog? Herlík will introduce you to the barking jay, the colourful newt or the rare gentian.

Play online > Hrát offline >
Zvedavec

Have fun playing in Herlíkovice, get badges and win a unique diploma for the year 2024

Kids, have you heard the news?

V Krkonoších se objevil skřítek Herlík! Tedy, on už tu nějaký pátek žije, ale schovával se v lesích a ve skalách hor, odkud tajně pozoroval turisty. A tam dostal skvělý nápad, že vám to vaše výletování zpříjemní a trochu si s vámi pohraje. A tak pro vás nachystal speciální zábavu!

A great time while wandering is guaranteed in advance!

How does the Herlik's
game actually work?

Na trasách Elbe and Žalý na vás čeká několik herních tabulí plných ručně malovaných obrázků, na kterých můžete získat 2 diplomy. K získání jednoho diplomu potřebujete získat 3 badges zodpovězením otázek o zajímavostech z okolí, přírodě i historii. Celkem na vás tedy na 6 badges and 2 diplomas await on 2 routes.

How will Herlik know my answers?

Na kvízové otázky budete answer online na jednom z vašich smartphones. Rovnou se tak dozvíte, jak si ve hře vedete. Pokud odpovíte špatně, Herlík vám ukáže správnou odpověď.

Fun for the whole family

Skřítek Herlík je kamarád s malými i většími dětmi, a dokonce i s dospěláky. Pro každého proto připravil tu the correct category of questions according to difficulty. Před začátkem výpravy si tak může každý účastník hry vybrat, do jaké obtížnosti se zařadí.

There are lots and lots of questions for you

Abyste při výletě náhodou neopisovali, má Herlík unique questions for each participant. A to dokonce i v rámci jedné kategorie! A když se vám cesta bude líbit natolik, že se ji rozhodnete zopakovat? Again, new questions will be waiting for you!

And the reward?

Za správné zodpovězení otázky dostanete od Herlíka na každém zastavení unique badge. A za několik odznaků na vás čeká Herlik's diploma! Pokud se po hře zastavíte na pokladně lanovky na Žalý, dostanete od nás certifikát o zdolání hry a děti sladkou odměnu.

Where to find the badge Zvedavec

The badge can be found just up the road above the Herlíkovice car park. Herlík will show you the way to it, or you can navigate to it by clicking on the button below.

Error.

Success.